Termeni și condiții

PROFESIONIST/Vânzător – eKinder, denumirea comercială a Metglass Distribution SRL-D cu sediul profesional în Bistrița, Calea Moldovei, Numărul 13. 

Produs: produse având elementele caracteristice specificate pe website.

Brand: marca de produs.

Consumator / Utilizator / Client: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, așa cum sunt definite de aquisul comunitar privind protecția consumatorilor, și care este parte contractantă a contractului la distanță încheiat pe website.

Profesionist: Vânzătorul produsului, parte contractanta în cadrul contractului la distanță încheiat pe website.

Cumpărător – persoană fizică sau un grup de persoane fizice, o persoană juridică sau orice entitate juridică care își creează un Cont pe Site si plasează  o Comandă.

“Nume Utilizator” – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de Termeni și Condiții: toți termenii și toate condițiile stocate pe website și care constituie termenii și condițiile contractului la distanță.

Comunicare / Informații Comunicate: orice informații comunicate exclusiv digital și exclusiv prin intermediul unui suport durabil, între Profesionist și Utilizator.

Contract La Distanță: orice contract la distanță încheiat între părțile contractante în baza termenilor și condițiilor website-ului devenite opozabile părților contractante din momentul în care este comunicată confirmarea comenzii/opțiunii de cumpărare de către Profesionist.

Contul Utilizatorului: secțiune creată pe website care permite comunicări între părțile contractante.

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste.

Lista – pagina web din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături („coșul meu”).

Site – domeniul www.ekinder.ro și subdomeniile sale;

Comanda / Opțiunea De Cumpărare: comunicarea de către Utilizator prin intermediul website-ului a comenzii/opțiunii sale de cumpărare a produsului pe care l-a adăugat digital în coșul său virtual de cumpărături aflat pe website.

În Stoc / Produsul Este În Stoc: comunicarea disponibilității produsului pentru ca acesta să poată fi comandat.

Cumpărător: Utilizatorul / Clientul / Consumatorul sau orice altă persoană desemnată de Consumator care plătește prețul de vânzare al produsului comandat.

Primitorul Produsului Ambalat: Cumpărătorul care primește produsul ambalat la adresa de livrare comunicată de Utilizator prin intermediul website-ului.

Bunuri și Servicii – toate produsele și/sau serviciile, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi livrate de către Vânzător, Cumpărătorului, în urma încheierii Contractului.

Conținutul Site-ului

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către eKinder, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Primitorul Produsului Ambalat: Cumpărătorul care primește produsul ambalat la adresa de livrare comunicată de Utilizator prin intermediul website-ului.

Conținutul Website-ului: cuvinte, simboluri grafice ori combinații ale acestora care sunt produse și livrate pe website în format digital în mod intrinsec (precum: programul sursa și programele conexe ale website-ului, baza de date a website-ului, etc.) sau în mod explicit, prin modalități precum: texte care se constituie sau nu în documente, câmpuri cu prezentări, specificații, formulare interactive.

Utilizarea Abuziva: utilizarea conținutului website-ului de către Utilizator altfel decât prin modalitățile comunicate, sau contrar Termenilor și condițiilor, ori prin modalități care contravin legii și care pot produce prejudicii, inclusiv terților.

Încălcări: utilizarea conținutului website-ului de către terți altfel decât prin modalitățile comunicate, sau contrar Termenilor și Condițiilor, ori prin modalități care contravin legii și care pot produce prejudicii Profesionistului, Utilizatorului sau altor terți.

Factura De Cumpărare: factura de cumpărare a produsului, comunicată Consumatorului.

Garanție Comercială: angajament asumat de Profesionist față de Consumator, în plus față de obligațiile sale legale referitoare la garanția legală de conformitate, în legătură cu produsele vândute și/sau serviciile prestate, în concordanță cu informațiile comunicate în cadrul secțiunii website-ului: “Instrucțiuni și certificat de calitate și garanție”.

Instrucțiuni și certificat de calitate și garanție: informații comunicate în secțiunea “Garanție Produselor” din cadrul website-ului referitoare la certificarea calității produselor comandate, condițiile de garanție și instrucțiunile de folosință ale acestora.

Alte Instrucțiuni (suplimentare): informații de utilizare a produselor comandate, comunicate suplimentar de Profesionist, altele decât cele comunicate în secțiunea “Instrucțiuni și certificat de calitate și garanție”, în măsura în care astfel de instrucțiuni sunt considerate necesare de către Utilizator și sunt asigurate de către furnizorii produselor.

Calitatea produselor și instrucțiuni de întreținere pentru produse din alte materiale decât metal sau sticla: informații comunicate în secțiunea “Garanția produselor” din cadrul website-ului referitoare la certificarea calității acestor produse și instrucțiunile de folosință.

“Livrarea Produsului”: informații comunicate în secțiunea cu aceeași denumire a website-ului, referitoare la condițiile în care Profesionistul livrează produsele comandate.

“Caracteristici Obligatorii”: caracteristicile obligatorii ale produsului comandat, existente la data livrării și comunicate în secțiunea website-ului “Livrarea Produsului”.

“Data Livrării”: data comunicată de către Profesionist și la care Consumatorul sau persoana desemnată de acesta se află la locul livrării și intră în posesia produsului comandat.

“Returnarea Produselor”: informații comunicate în secțiunea cu aceeași denumire a website-ului referitoare la “condițiile obligatorii” în care Consumatorul se poate retrage din contractul la distanță. Considerentele generale și condițiile comerciale prevăzute în prezenta secțiune sunt în concordanță cu cerințele legale aplicabile contractelor încheiate la distanță, stipulate prin OUG 34 din 4 iunie 2014.

,,Taxa de timbru verde’’ – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Comanda

Comenzile se efectuează pe site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, de către Cumpărător, urmând a finaliza Comanda angajându-se la plată prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, și nici rezervarea automată a Bunului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

În cazul în care eKinder confirmă comanda integral, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Acceptarea Comenzii de către eKinder se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (via e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, conform căreia Comanda a fost verificată, și urmează să intre în procesul de livrare, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.

Prezentul Contract încheiat la distanță va intra în vigoare la confirmarea finală a Comenzii de către Vânzător.

  1. Modalitatea de plată:

Plata se poate efectua:

– la livrare (numerar);

  1. Livrarea produselor:

Livrarea se poate face prin curierat rapid cu unul din partenerii noștri.

Livrarea se face numai pe teritoriul României, între orele 9.00-17.00, de Luni până Vineri, în maxim 15 zile lucrătoare de la plasarea și confirmarea cu succes a comenzii, la adresă specificată. Pentru situațiile în care transportatorul majorează tariful de livrare, ne rezervăm dreptul, la rândul nostru, să modificăm acest preț, fără o notificare prealabilă. Majorarea de preț întra în vigoare și se aplică tuturor livrărilor expediate după anunțarea majorării, cu excepţia celor aflate în procesul de livrare.

În cazul în care nu livrăm produsele în termenul stabilit, aveți dreptul la rezoluţiunea contractului. În acest caz, vă vom rambursa fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului în decurs de cel mult 7 zile calendaristice de la data la care ne-ați comunicat decizia de terminare a contractului pentru motivul de mai sus, cu condiția ca decizia dvs. să ne parvină înainte de livrarea efectivă a produselor comandate.

În momentul în care dvs. sau o parte terță desemnată de dvs., alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor comandate, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat dvs.

În cazul persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale, pecuniare sau de altă natura fată de Vânzător, ne rezervăm dreptul de a nu mai onora și expedia comenzi.

În cazul în care clientul solicită în scris sau telefonic, ulterior lansării comenzii, modificări asupra comenzii.